• Naši lektori

 • Naše študijné programy, workshopy a konzultácie tvoria vždy odborníci z príslušných oblastí. Každý sa špecializuje na niečo iné a svoje dlhoročné skúsenosti a rady vám prináša spracované do týždňových lekcií. O každom, kto s nami spolupracuje, si môžete prečítať základné informácie:

 • Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

  • pôvodne vyštudoval Ekonomickú Univerzitu a momentálne prednáša online marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského
  • je tvorcom myšlienky TAO Academy, jej organizátorom a technologickým realizátorom
  • okrem spoločenských vied, celý život sa venuje aj štúdiu alternativnej medicíny, terapetickým smerom, spiritualite a meditáciam
  • vyštudoval v Prahe Univerzitu novej doby pod vedením Milana Calábka v oblasti zdravého životného štýlu a osobnostného rozvoja
  • je certifikovaný chikung inštruktor školy Universal Healing Tao, pod vedením majstra Mantak Chia
  • absolvoval Image medicine pod vedením majstra Xu Mingtang profesora výskumného inštitútu Kundawell
  • 15 rokov sa venuje meditačným technikám a ich využitiu pre zlepšenie kvality života

 • Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD.

  • študovala  na Pedagogickej a Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského v Bratislave 
  • je docentkou v odbore Pedagogická psychológia
  • 25 rokov  pôsobí ako  vysokoškolská učiteľka so zameraním na všeobecnú psychológiu, rodinnú terapiu  a   predmety týkajúce sa výchovy v rodine   
  • Založila a vedie privátne zdravotnícke zariadenie – Terapeutické  centrum, s.r.o., špecializujúce sa na pomoc jednotlivcom, párom a  rodinám v kríze
  • Vo svojej praxi   sa snaží o skĺbenie  vedy so spiritualitou.  Okrem klasického výcviku v psychoterapii  absolvovala tiež  školu angelológie,  je zanietenou propagátorkou astrológie, využíva meditačné techniky, ako aj prístupy k liečeniu vychádzajúce z kvantovej medicíny. 
 • Ing. Robert Synčák

  • Je 17 rokov vyhľadávaným školiteľom a odborným konzultantom v oblasti vnútorného rozvoja, tradičného feng shui, qi gongu, techník čínskej astrológie, čínskej medicíny a dietetiky, vnútornej alchýmie a interdisciplinárnych oblastí.
  • Prednášal pre desiatky tisíc poslucháčov vrátane vrcholových manažérov veľkých medzinárodných spoločností. Je pravidelným prednášateľom na medzinárodných kongresoch.
  • 24 rokov sa venuje štúdiu vlastností priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii a vnútornému rozvoju človeka.
  • Jeho seminármi prešli stovky odborných konzultantov, ktorí pôsobia ako poradcovia feng shui na Slovensku a v Čechách.
  • Vedie pravidelné tréningy a semináre zamerané na podporu integrity človeka a vlastných samoregeneračných schopností s využitím techník Čchi kungu.
  • Je absolventom štvorročného štúdia tradičnej čínskej a taoistickej medicíny v Prahe.
 • Ing. Tatiana Červená, ACC

  • vyštudovala Moskovskú štátnu univerzitu potravinárskych technológií a dlhé roky pracovala vo Východnej Európe ako obchodná a marketingová riaditeľka rakúskej nadnárodnej spoločnosti
  • po ICF Medzinárodne certifikovanom výcviku koučovania (ACSTH) získala akreditáciu Medzinárodnou federáciou koučov ICF - Associate Certified Coach (ACC)
  • absolvovala Kvantovú terapiu MATRIX - Liečenie a transformácia kvantovým poľomsrdca
  • pracuje ako profesionálna koučka a mentorka, je členkou ICF - International Coach Federation a tiež SAKo – Slovenskej asociácie koučov
  • sprevádza ľudí zmenami v ich životoch a pomáha im dosahovať ciele, či už osobné, alebo pracovné, pomáha im žiť život podľa ich predstáv
  • venuje sa intuícií, jej využitiu v každodennom ako osobnom, tak aj v pracovnom život 
  • v našej škole vedie kurzy úspechu v kariére a hojnosti
 • Majster Mantak Chia

  • vytvoril systém Universal Healing Tao na efektívne zdieľanie mnohých starovekých čínskych meditačných, liečivých a spirituálnych energetických praktík, ktoré mu boli odovzdané sériou majstrov a učiteľov z celej Ázie.
  • jeho úprimné želanie spočíva v tom, aby každý jedinec mal možnosť realizovať harmonický vývoj tela, mysle a ducha
  • založil www.tao-garden.com - veľké meditačné, ozdravné a vzdelávacie centrum v Thajsku
  • po celom svete vyškolil vyše tisíc inštruktorov
  • v roku 1990 na Medzinárodnom kongrese čínskej medicíny a Chikungu v San Franciscu získal ocenenie "Master of the Year za Qigong". Toto ocenenie získal opäť v roku 2012.
  • mnohé kurzy a workshopy v našej škole čerpajú zo systému Universal Healing Tao a s pokročilejšími organizujeme semináre priamo s majstrom v TAO Gardene