• Harmonické vzťahy

 • Popis kurzu

  Začiatok kurzu: po registrácii
  Dĺžka trvania: 3 mesiace
  Posielanie úloh: každú nedeľu
  Forma kurzu: online
  Komunikácia: emailom
  Cena kurzu: zadarmo

 • Študijný program harmonické vzťahy je zameraný v prvom rade na vzťahy rodinné, partnerské, manželské a rodičovské, no v konečnom dôsledku môže byť prínosom aj pre pracovnú oblasť a okruh ďalších, pre nás významných ľudí. Podľa výskumov kvalita ľudských vzťahov má výrazný vplyv na naše zdravie, dlhovekosť, pocit radosti, spokojnosti a vnútorného naplnenia zo života. V každom vzťahu časom vnikajú situácie, ktoré vnímame ako náročné. Preto vám prinášame ucelený vzdelávací plán, ako pochopiť seba ale aj druhých ľudí, čo sa premietne do väčšej spokojnosti a harmónie vo vašich vzťahoch.

  Obsah kurzu je rozdelený na tri tématické celky:
  I. Harmónia osobnosti 
  II. Partnerský/ manželský vzťah
  III. Vzťah rodičov a detí  

  V rámci nich budeme preberať  témy, ako napríklad:
  1.  Sebaúcta a sebaláska  
  2.  Ako vyliečiť seba a svoju minulosť (poznatky o spôsoboch transformácie negatívneho prežívania na pozitívne)
  3.  Súlad mysle, srdca a tela. Otvorenie srdca, vyčistenie mysle a vnímanie pocitov v tele       
  4. Výber  partnera (vedomý výber, ako podvedomie môže blokovať  výber „správneho“ partnera...)  
  5.  Kompatibilita (psychologický a astrologický pohľad)
  6.  Mužsko-ženské odlišnosti
  7.  Láska (5 jazykov lásky, rituál prijatia Lásky...)
  8.  Komunikácia vo vzťahu (očakávania, pozitívne a negatívne prvky v komunikácii)
  9.  Partnerská sexualita (telesná, psychická a spirituálna stránka sexu, sex ako výmena energií, blokády v oblasti sexuality, zneužívanie sexu...)
  10. Ako vychovať šťastné dieťa (ako prejavujeme lásku k dieťaťu, čo znamená podmienečná a bezpodmienečná láska... Je možné milovať bez podmienok?)
  11. Rodičovská moc a autorita (ako sa vyhnúť mocenskej komunikácii, ako dieťa vníma autoritu rodiča, požiadavky, kontrola vs. sloboda, otázka odmien a trestov vo výchove)
  12. Pozitívne a negatívne prvky v komunikácii s dieťaťom.

  Po dobu troch mesiacov vám budeme každú nedeľu posielať emailom jednoduché úlohy, ktoré  sa budete snažiť v priebehu týždňa zaviesť do svojho života. Veríme, že po absolvovaní tohto študijného programu sa  budete cítiť oveľa spokojnejší a vyrovnanejší so sebou aj s ostatnými ľuďmi vo svojom okolí. Pokiaľ ste slobodný/á  a hľadáte partnera/ku, tento študijný program určite zvýši vaše šance nájsť vhodného človeka, s ktorým by ste mohli byť šťastní. Pokiaľ ste zadaný/á, program prispeje k upevneniu vzťahu, prípadne pochopeniu príčin, prečo v ňom dochádza k nedorozumeniam. Orientácia vo vzťahoch rodič – dieťa iste prospeje nielen tým, ktorí už svoje deti majú, ale aj tým, ktorí budúce rodičovstvo ešte len plánujú. Ďalšou výhodou tohto vzdelávacieho systému je, že sa môžete spojiť s komunitou ľudí, ktorí sa snažia o podobné ciele a tiež môžete využiť naše konzultácie a podporu.

  Pozývame vás na spoločnú cestu transformácie a zlepšovania kvality svojich vzťahov :)

 • Registrácia do kurzu (zdarma)

  Registrovať